Transcripció del solo de trompeta de Wendell Brunious al tema Bill Bailey enregistrat al disc “Songs of New Orleans” de 1999 de la Preservation Hall Jazz Band.

bill bailey wendell brunious trumpet solo transcription

Comparteix

Comparteix Comparteix Comparteix
Translate »